Thỏa thuận dịch vụ đăng ký người dùng

Lời nói đầu

Thỏa thuận "Thỏa thuận dịch vụ đăng ký người dùng" này (sau đây gọi là " Thỏa thuận ") là giữa bạn (sau đây gọi là " Người dùng ") và Công ty TNHH Công nghệ Xuzhou Mengchuang (sau đây gọi là " Trò chơi Xigu") liên quan đến Trò chơi Xiegu Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên nền tảng trò chơi trực tuyến của nó và / hoặc các chi nhánh của nó (bao gồm trang web của Xigu Games và các dịch vụ trò chơi và các dịch vụ mạng khác mà Xigu Games hiện đang và có thể cung cấp cho người dùng trong tương lai, được gọi chung là " Sản phẩm và Dịch vụ ").


Nếu người dùng truy cập trang web của Xigu Games hoặc trang đăng ký của người dùng trong các trò chơi của nó, xác nhận rằng họ đã đọc, đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này và hoàn tất việc đăng ký, hoặc lấy và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do Xigu Games cung cấp theo bất kỳ cách nào khác, điều đó sẽ được coi là Người sử dụng đã đọc chi tiết nội dung của thỏa thuận này và đồng ý tuân theo các quy định của thỏa thuận này. Người dùng không nên từ chối thực hiện thỏa thuận này với lý do họ không hiểu nội dung của thỏa thuận này. Vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng, vui lòng đọc kỹ toàn văn bản thỏa thuận này trước khi đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ khác nhau do Xigu Games cung cấp. Ngoài ra, theo Điều 16 của thỏa thuận này, Xigu Games có quyền sửa đổi và cập nhật thỏa thuận này theo thời gian. Người dùng được yêu cầu kiểm tra phiên bản mới nhất của thỏa thuận này.

1. Nội dung dịch vụ

1. Nội dung cụ thể của sản phẩm và dịch vụ trò chơi Xigu do trò chơi Xigu cung cấp tùy theo tình hình thực tế, như trò chơi trực tuyến, diễn đàn (BBS), phòng chat, email, v.v. Xigu Games có quyền thay đổi, làm gián đoạn hoặc chấm dứt một số hoặc tất cả các sản phẩm và dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào.


2. Khi Xigu Games cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, một số người dùng có thể tính một khoản phí nhất định. Trong trường hợp này, sẽ có một lời nhắc rõ ràng trên trang liên quan. Nếu người dùng không đồng ý trả các khoản phí đó, họ có thể chọn không chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ tương ứng.


3. Xigu Games cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ thông qua thiết bị phía máy chủ truy cập Internet, ngoài các thiết bị liên quan đến sản phẩm và dịch vụ (chẳng hạn như máy tính, modem và các thiết bị khác liên quan đến truy cập Internet) và các khoản phí bắt buộc (Chẳng hạn như phí điện thoại và phí Internet trả để truy cập Internet) người dùng phải chịu.


4. Người dùng nên sử dụng phần mềm chính hãng để chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ, và phí phần mềm sẽ do người dùng chịu.


2. Tên tài khoản và mật khẩu

1. Người dùng đọc và đồng ý với thỏa thuận này. Sau khi hoàn tất đăng ký thành công, anh ta trở thành người dùng đã đăng ký của Trò chơi Xigu và có được tài khoản người dùng Trò chơi Xigu (sau đây gọi là " Tài khoản Trò chơi Xigu "). Không thể thay đổi tên tài khoản của Xigu Games sau khi đăng ký và mật khẩu tương ứng với tài khoản có thể được sửa đổi thông qua dịch vụ khách hàng do Xigu Games cung cấp.


2. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật tài khoản và mật khẩu của Trò chơi Xigu và tất cả các hành động được thực hiện bằng tài khoản và mật khẩu. Nghiêm cấm bán, chuyển nhượng, cho mượn hoặc chia sẻ tài khoản hoặc mật khẩu của trò chơi Xigu với người khác. Do sự sơ suất của người dùng trong việc quản lý hoặc bất kỳ hành vi nào của bên thứ ba, tài khoản hoặc mật khẩu trò chơi Xigu của người dùng bị người khác sử dụng bất hợp pháp và đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ đó, trò chơi Xigu sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.


3. Nếu người dùng phát hiện tài khoản, mật khẩu game Xigu của mình bị người khác sử dụng trái phép hoặc sử dụng bất thường thì cần thông báo ngay cho game Xigu theo phương thức xử lý mà game Xigu đã công bố tùy từng thời điểm và có quyền yêu cầu game Xigu thực hiện các biện pháp đình chỉ tài khoản Đăng nhập và sử dụng. Dựa trên kết quả xác minh danh tính người dùng, Xigu Game quyết định có tạm dừng việc đăng nhập và sử dụng tài khoản của Bên B.


3. Thông tin đăng ký tài khoản

1. Cung cấp thông tin đăng ký


(1) Khi đăng ký tài khoản trò chơi Xigu (hoặc khi bổ sung thông tin sau khi đăng ký), người dùng phải cung cấp thông tin đăng ký cá nhân mới nhất, chi tiết và đúng sự thật và chính xác cho trò chơi Xigu. Thông tin đăng ký cá nhân nói trên bao gồm: tên tài khoản game Xigu của người dùng, mật khẩu và tất cả các thông tin đã nhập khi đăng ký tài khoản game Xigu (hoặc khi bổ sung, cập nhật thông tin tài khoản). Người dùng theo đây cam kết: người dùng đăng ký với tư cách là người dùng Trò chơi Xigu bằng danh tính thực của mình và đảm bảo rằng thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp là đúng, đầy đủ và hiệu quả, đồng thời chấp nhận các luật tương ứng đối với thông tin được cung cấp phù hợp với các quy định pháp luật và điều khoản bắt buộc nhiệm vụ.


(2) Tất cả thông tin đăng ký cá nhân do người dùng cung cấp có thể được Xigu Games sử dụng làm cơ sở để xác định mức độ liên quan của tài khoản Xigu Games và xác định người dùng. Người dùng đồng ý cung cấp bằng chứng về những thông tin đó bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của Xigu Game, để Xigu Game có thể xác minh danh tính của người dùng.


(3) Nếu thông tin người dùng cung cấp cho Trò chơi Xigu là không chính xác, không đúng sự thật, hoặc bất hợp pháp hoặc hợp lệ, hoặc đã được thay đổi nhưng không được cập nhật kịp thời, hoặc nếu có bất kỳ nghi ngờ gây hiểu lầm nào, Trò chơi Xigu có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng của người dùng Bất kỳ dịch vụ nào của Trò chơi Thung lũng . Xigu Games có quyền xem xét liệu thông tin nhận dạng được cung cấp bởi đăng ký của Bên B có đúng sự thật và hợp lệ hay không, đồng thời sẽ chủ động thực hiện các biện pháp hợp lý như công nghệ và quản lý để đảm bảo an toàn và hiệu quả của tài khoản người dùng; người dùng có nghĩa vụ giữ đúng tài khoản và mật khẩu của họ và sửa, Sử dụng tài khoản và mật khẩu của họ một cách an toàn. Nếu bên nào không thực hiện các nghĩa vụ nêu trên và làm mất mật khẩu tài khoản, bị đánh cắp tài khoản, ... gây thiệt hại đến quyền lợi của bên kia hoặc người khác thì bên đó phải chịu trách nhiệm pháp lý.


2. Sửa đổi thông tin đăng ký


Người dùng có thể cập nhật hoặc sửa đổi thông tin được cung cấp khi người dùng đăng ký bất cứ lúc nào thông qua các dịch vụ được cung cấp bởi trang web chính thức của Xigu Games tại thời điểm đó hoặc các kênh khác do Xigu Games công bố có sẵn tại thời điểm đó. Tuy nhiên, tên thật, số ID và tên tài khoản game Xigu mà người dùng điền khi đăng ký tài khoản game Xigu (hoặc khi bổ sung thông tin sau khi đăng ký) sẽ không thể sửa đổi sau khi đăng ký tài khoản thành công (hoặc sau khi bổ sung thông tin), vui lòng Người dùng điền vào tất cả các loại thông tin đăng ký một cách cẩn thận.


3. Người dùng đồng ý rằng tất cả thông tin, dữ liệu và hồ sơ liên quan đến tài khoản trò chơi Xigu của họ (bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ sơ đăng nhập, hồ sơ hành vi sau đăng nhập, thông tin thẻ tích điểm, v.v.) đều phải tuân theo dữ liệu do hệ thống trò chơi Xigu ghi lại.


4. Tiết lộ và Bảo vệ Thông tin

1. Các thông tin đăng ký được mô tả tại Điều 3 của thỏa thuận này, cũng như các thông tin không công khai (sau đây gọi chung là “ thông tin người dùng ”) được lưu trữ trong tầm kiểm soát của Xigu Games khi người dùng sử dụng sản phẩm và dịch vụ , sẽ được công bố và tiết lộ theo quy định tại điều này. sự bảo vệ.


2. Để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, nếu người dùng tự nguyện chọn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Xigu Games hoặc đồng ý rõ ràng cung cấp thông tin, Xigu Games có thể thu thập thông tin người dùng và có thể Thông tin này được phân tích và tích hợp. Khi người dùng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Xigu Games, máy chủ có thể tự động ghi lại một số thông tin người dùng, thông tin này sẽ trở thành một phần bí mật thương mại của Xigu Games.


3. Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng (đặc biệt là người dùng chưa thành niên) là nguyên tắc cơ bản của Xigu Games. Xigu Games luôn chủ động thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt công nghệ và quản lý để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin người dùng.


4. Ngoại trừ sáu trường hợp được liệt kê trong Điều 4, khoản 4 của thỏa thuận này, Xigu Games cam kết không tiết lộ hoặc tiết lộ hoặc cung cấp thông tin người dùng cho bên thứ ba. Sáu trường hợp ngoại lệ như sau:


(1) Người dùng (hoặc người giám hộ của người dùng) yêu cầu hoặc đồng ý để Xigu Games tiết lộ thông tin người dùng;


(2) Các luật và quy định liên quan, quy tắc của cơ quan quản lý hoặc quy tắc của tổ chức tự quản lý yêu cầu Xigu Games phải tiết lộ thông tin người dùng;


(3) Các cơ quan tư pháp hoặc hành chính yêu cầu Xigu Games tiết lộ thông tin người dùng dựa trên các thủ tục pháp lý;


(4) Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các quyền và lợi ích khác của Xigu Games, thông tin người dùng cần được tiết lộ;


(5) Trong trường hợp khẩn cấp, để bảo vệ quyền lợi của người dùng khác và công chúng, cần phải tiết lộ thông tin người dùng;


(6) Phù hợp với các điều khoản khác của thỏa thuận này, Xigu Games tin rằng cần phải tiết lộ thông tin người dùng trong các tình huống khác.


5. Để cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ một cách bình thường, Xigu Games có thể cần phải truyền một phần thông tin người dùng đến các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật của Xigu Games, các chi nhánh của Xigu Games hoặc các bên thứ ba khác và các bên thứ ba này hứa rằng họ sẽ chịu ít nhất Theo tiền đề của các nghĩa vụ bảo mật tương tự như Xigu Games, Xigu Games sẽ truyền thông tin của người dùng cho các bên thứ ba này và người dùng hiểu và đồng ý với điều này.


6. Theo tiền đề không tiết lộ thông tin cá nhân của một người dùng, Xigu Games có quyền tiến hành phân tích kỹ thuật toàn bộ cơ sở dữ liệu thông tin người dùng và sử dụng thương mại cơ sở dữ liệu người dùng đã được phân tích và sắp xếp.


7. Xigu Games sẽ áp dụng các phương pháp hợp lý và khả thi về mặt thương mại để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Xigu Games sử dụng các công nghệ và quy trình bảo mật phổ biến hiện có để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc rò rỉ trái phép. Đối với việc tài khoản người dùng bị mất hoặc bị lộ thông tin cá nhân của người dùng không phải do sự cố ý và sơ suất thô bạo của Xigu Games, Xigu Games không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.


5. Quyền cơ bản của người sử dụng


1. Người dùng có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do Xigu Games cung cấp theo thỏa thuận này và các quy tắc khác do Xigu Games công bố và thay đổi theo thời gian.


2. Người dùng có thể tự nguyện chọn ràng buộc trang do Xigu Game cung cấp thông qua điện thoại di động của họ, để có được các hoạt động trò chơi và thông tin giảm giá do Xigu Game cung cấp trong lần đầu tiên.


3. Người dùng có quyền giám sát việc nhân viên của Xigu Games và Xigu Games cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người dùng theo các tiêu chuẩn do Xigu Games công bố trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ do Xigu Games cung cấp hay không, đồng thời có thể cung cấp cho Xigu Games bất cứ lúc nào Đưa ra ý kiến và đề xuất liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.


4. Nếu người dùng không đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này, hoặc phản đối các điều khoản được Xigu Games sửa đổi hoặc cập nhật, hoặc không hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ do Xigu Games cung cấp, người dùng có thể chọn ngừng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Xigu Games bất kỳ lúc nào. dịch vụ. Nếu người dùng chọn ngừng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Xigu Games, Xigu Games sẽ không còn chịu bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào đối với người dùng.


6. Quy tắc ứng xử của người dùng


1. Người dùng đồng ý điều chỉnh hành vi của mình theo các quy tắc khác nhau do Xigu Games công bố hoặc thay đổi theo thời gian, bao gồm cả thỏa thuận này, để chấp nhận và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Xigu Games. Người dùng sẽ có quyền và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về các hành động do tài khoản của họ tạo ra sau khi đăng nhập. Người sử dụng đồng ý thêm rằng nếu vi phạm các quy tắc này sẽ phải chịu hậu quả do vi phạm và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng theo quy định tại Điều 6, khoản 14, Điều 15, Điều 14 và các quy định khác có liên quan của thỏa thuận này.


2. Trong quá trình sử dụng tài khoản trò chơi Xigu của người dùng, người dùng phải tuân theo các luật và quy định liên quan đến việc phát hành thông tin trên Internet và các chuẩn mực nghi thức và đạo đức chung được áp dụng trên Internet. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người dùng đăng tải. Tất cả các loại thông tin do người dùng phát hành không được bao gồm những điều sau:


(1) Vi phạm các nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp thiết lập;


(2) Gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, làm lộ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc;


(3) Thiệt hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;


(4) Kích động hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc;


(5) Phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước và cổ súy các tín ngưỡng, mê tín phong kiến;


(6) Tin đồn thất thiệt, gây rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội;


(7) Truyền bá thông tin tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm;


(8) Dùng lời lẽ xúc phạm, vu khống, ác ý tấn công người khác, xâm phạm quyền hợp pháp của người khác;


(9) Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền hoặc quyền công cộng / riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào;


(10) Vi phạm đạo đức nhân văn, thuần phong mỹ tục;


(11) Gây rối trật tự bình thường của trò chơi;


(12) Chứa các nội dung khác bị pháp luật và các quy định hành chính cấm.


3. Tên tài khoản trò chơi Xigu của người dùng và tên của các nhân vật và băng đảng trong trò chơi phải tuân thủ các nguyên tắc về tính hợp pháp và sức khỏe. Tên của các mối đe dọa, gian lận, xúc phạm, xúc phạm, hiểu lầm, ma túy bất hợp pháp, v.v.


4. Người dùng phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình trong trò chơi, đặc biệt là không:


(1) Truyền bá hoặc phổ biến thông tin thô tục và khiếm nhã thông qua bất kỳ phương tiện hoặc hành vi nào;


(2) Truyền bá hoặc phổ biến thông tin sai lệch cho những người dùng khác bằng bất kỳ phương tiện hoặc hành vi nào mạo danh nền tảng hoặc hệ thống trò chơi;


(3) Gây tranh chấp bằng bất kỳ phương tiện hoặc kênh nào;


(4) Truyền bá hoặc phổ biến, sử dụng máy chủ riêng, ngựa Trojan, trình cắm thêm, vi rút và những thông tin đó thông qua bất kỳ phương tiện, hành vi nào;


(5) Phổ biến hoặc phổ biến thông tin đào tạo thông qua bất kỳ phương pháp hoặc hành vi nào;


(6) Phát tán thông qua bất kỳ phương tiện, hành vi hoặc thực hiện các giao dịch ngoại tuyến của tài khoản trò chơi, tiền ảo và vật phẩm ảo khác với các kênh giao dịch do Xigu Games cung cấp;


(7) Phát tán nhiều cụm từ giống nhau, tương tự hoặc từ vô nghĩa hoặc bất kỳ thông tin nào không liên quan đến Nền tảng trò chơi Xigu và các trò chơi của nó;


(8) Thúc đẩy và khuyến khích mọi bạo lực bên ngoài thế giới ảo của trò chơi;


(9) Tiết lộ mọi thông tin về thế giới trò chơi và thế giới thực của những người dùng khác, những người không phải người dùng hoặc nhân viên của Nền tảng Trò chơi Xigu;


(10) Tuyên truyền hoặc tung ra thông tin bất hợp pháp, thông tin vi phạm đạo đức xã hội hoặc thông tin không có lợi cho việc xây dựng văn minh tinh thần, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung khiêu dâm, cờ bạc, tôn giáo, khủng bố, v.v.;


(11) Các nhận xét hoặc hành vi khác không tuân thủ pháp luật và các quy định, đạo đức xã hội hoặc luật chơi.


5. Người dùng không được can thiệp hoặc cản trở việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ bình thường của Xigu Games, đặc biệt không được:


(1) Tấn công hoặc xâm nhập máy chủ web của Xigu Games hoặc làm quá tải máy chủ web;


(2) Crack và sửa đổi chương trình khách hàng do Xigu Game cung cấp;


(3) Tấn công hoặc xâm nhập máy chủ trò chơi hoặc chương trình phía máy chủ trò chơi của Xigu Game hoặc làm quá tải máy chủ trò chơi;


(4) Cản trở hoặc cản trở người khác sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do Xigu Games cung cấp một cách bất hợp lý;


(5) Sử dụng các sơ hở và lỗi của chương trình (Bug) để làm gián đoạn tiến trình bình thường của trò chơi hoặc phát tán các sơ hở hoặc lỗi (Bug);


(6) Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng lỗi trò chơi (bao gồm cả sơ hở hoặc hiện tượng bất hợp lý trong hệ thống trò chơi, chương trình, cài đặt, v.v.), sơ hở của chương trình để trục lợi hoặc phá vỡ trật tự của trò chơi, hoặc sử dụng lỗi hoặc sơ hở cho mục đích cá nhân;


(7) Tạo, sử dụng, xuất bản và phổ biến bất kỳ dạng công cụ hoặc chương trình phụ trợ nào cản trở tính công bằng của trò chơi (đề cập đến bất kỳ tệp hoặc chương trình nào được sử dụng để đạt được lợi thế trong trò chơi, nhưng không phải là một phần của nền tảng trò chơi Xigu hoặc mỗi phần mềm trò chơi ).


(8) Không được phép sửa đổi chương trình máy khách để thay đổi hoặc thêm hoặc bớt các chức năng được đặt trước bởi nền tảng trò chơi Xigu, hoặc gây ra tất cả các hành vi bất thường trong dữ liệu do máy khách gửi đến máy chủ.


6. Người dùng không được làm xáo trộn trật tự của trò chơi, đặc biệt là không:


(1) Ở trong những nơi đặc biệt hoặc những khu vực nhạy cảm trong thời gian dài (bao gồm nhưng không giới hạn đối với người đăng ký sự kiện, "sứ giả nhập cư", máy phát, điểm truyền tải, v.v.) để can thiệp vào trò chơi của người dùng khác;


(2) Thực hiện PK độc hại, giải phóng mặt bằng, tống tiền, tống tiền, v.v.;


(3) Các hành vi đe dọa hoặc xúi giục người dùng khác hoặc không phải người dùng tham gia vào nội dung trò chơi bất thường (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc diễu hành, đám đông, v.v.);


(4) Lừa đảo trong và ngoài trò chơi bằng cách giả vờ là bạn của người khác, NPC hoặc nhân vật chính thức có biệt hiệu tương tự.


7. Người dùng có thể giao tiếp với quản trị viên trò chơi (sau đây gọi là " GM "), nhưng khi giao tiếp với GM, không được phép thực hiện các hành động sau:


(1) Giả làm hệ thống hoặc GM;


(2) Lừa đảo hoặc cố gắng lừa dối GM, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc GM gây hiểu lầm, từ chối cung cấp thông tin, cung cấp thông tin sai lệch và bất kỳ nỗ lực nào nhằm "gian lận" GM;


(3) Vi phạm hoặc phớt lờ các lời nhắc của GM. Trong trò chơi, để đảm bảo lợi ích chung của hầu hết người dùng và duy trì trật tự trò chơi bình thường, GM có thể nhắc người dùng thực hiện một số thao tác hoặc ngừng thực hiện một số thao tác nhất định và người dùng không được phớt lờ hoặc cản trở công việc;


(4) Cản trở công việc của GM. <span sty