Trang chủ> H5> My Pet Spa

H5666Người đang chơi0người lưu

Quét điện thoại chơi ngay

  • Thung Lũng H5

Giới thiệu

Get ready for an exciting salon game!

Little cute pets need your help! They want to have a good bath, and it seems their nails is too long and looks not good. You should cut their nails. After do that, you could choose the best dress up for them.

It’s hot for girls and kids! Have Fun!

Hoạt động

Gói quà phổ biến

Danh sách mở serverThêm+

Tên game Server Thời gian

Theo dõi tài khoản Wechat để nhận gói quà
Quét Wechat để theo dõi tài khoản chính thức
Quét mã để tải app đến điện thoại
Tải cục bộ