• Alipay
 • Wechat pay
 • Hiện tại chọn AlipaySự cố nạp tiền?

  • Nạp đến:
   Tiền ứng dụng là----Tiền ảo ứng dụng trò chơi di động----Loại tiền tệ dùng cho hầu hết các trò chơi trong ứng dụng di động.
  • Nạp tài khoản:
  • Xác nhận tài khoản:
  • Chọn số lượng:
   10 đồng 30 đồng 50 đồng 100 đồng 300 đồng 500 đồng 1000 đồng Khác đồng
  • Nhận tiền nền tảng:100
  • *Tỉ giá đổi 1 đồng=1 tiền nền tảng

  • Nạp ngay